Hva betyr begrepene?

Å selge eller kjøpe bolig er ikke noe man gjør ofte,  gjennomsnittet i Norge ligger på to ganger i løpet av livet. Da den teknologiske utviklingen i tillegg går raskere og raskere, blir det mye man skal sette seg inn i før boligen blir solgt. Heldigvis har eiendomsmegleren både erfaring og kunnskap til å hjelpe deg gjennom salgsprosessen, men det skader ikke å være klar over de viktigste og mest brukte begrepene.

Verditakst og prisantydning. Den første blir satt av takstmann basert på tekniske og kvalitative vurderinger, mens prisantydning er hva eiendomsmegleren mener markedet vil betale for boligen.

Oppdragsavtale. Avtalen mellom deg og eiendomsmegleren, som representerer startskuddet for boligsalget.

Grunnboksutskrift. Livsnerven i enhver eiendomstransaksjon. Der står det hvem som eier og hvilke heftelser det er på boligen.

Bruksnummer. Alle boliger i Norge har et unikt bruksnummer på boligen, eller andelsnummer på borettslagsleiligheter.

Eierskifteforsikring. Denne boligselgerforsikringen dekker selgers økonomiske ansvar ovenfor krav som kan oppstå fra boligkjøper.

Egenerklæringskjema. Dette skjemaet vil danne grunnlaget for eierskifteforsikringen og regulerer i hvilken grad selger kan stilles ansvarlig.

Salgsprospekt. Det er lovpålagt å utarbeide et salgsprospekt og loven stiller krav til hva den skal inneholde av opplysninger. Dette for å sikre en trygg bolighandel

Målgruppestyrt reklame. Ved hjelp av digitale verktøy kan boligannonsen din vises til de som mest sannsynlig er opptatt av akkurat en slik bolig.

Omløpshastighet. Tiden det tar å selge en bolig. Det representerer tiden den offisielt er i markedet. Høy omløpshastighet betyr raskt boligsalg.

Festet tomt. Det betyr at tomten huset står på er leid fra en annen part. Dette er ofte på svært lange kontrakter, men inngår ofte i arealet til naboeiendommen eller en annen type eier.

Inneståelseserklæring. En erklæring fra eiendomsmegler til kjøpers bank om at boligen er fri for heftelser og kan tas pant i før betaling for bolig forekommer. Dette er sikkerheten til kjøper og banken som foretar oppgjøret.

Skjøte. Et dokument som beviser overdragelsen av eiendommen med navn på kjøper og selger samt prisen på transaksjonen. Denne skal tinglyses.

Du kan kontakte din lokale megler HER for ytterligere informasjon!